Kafak

Affiches CPN en
De Waarheid

In de jaren zeventig en tachtig ontwierp Kafak voor de CPN een aantal affiches voor verkiezingen, bijeenkomsten en Waarheidfestivals, deels gebaseerd op linoleumsnedes.

contact