Kafak

Kafak en de politiek

In de jaren zeventig raakte Eddy Greidanus betrokken bij de studentenbeweging. Hij ging bij de drukkerij van de studentenvereniging ASVA werken en maakte daar kranten, pamfletten en affiches. In die jaren was het van de studentenbeweging naar de CPN maar een kleine stap en in 1978 begon hij onder de naam Kafak als politiek tekenaar voor De Waarheid. Daarnaast ontwierp hij affiches voor de CPN, voor verkiezingen, bijeenkomsten en Waarheidfestivals, steeds vaker gebaseerd op linoleumsnedes.

 

Na een jaar of acht hield Kafak het politiek tekenen bij de krant voor gezien; in zijn prenten had hij alles gedaan wat hij wilde doen. Zijn politieke engagement bleef hij na zijn vertrek bij de krant uitdragen via andere publicaties. Zo illustreerde hij veertien jaar lang in het vakbondsblad voor leraren Het Schoolblad, hij tekende voor De Helling, voor Gezondheid & Politiek, voor Politieke & Sociale Vorming, voor het Praktijkblad voor Medezeggenschap …¶

 

Ook bleef hij affiches ontwerpen voor organisaties die actie voerden rond thema’s als vrede, anti-apartheid, kernenergie, milieu.

Ter gelegenheid van de massale vredesdemonstraties verscheen in het najaar van 1983 Het Wapen van Woensdrecht als wekelijkse bijlage bij De Waarheid, steeds met een lino van Kafak op de voorpagina.

Een flink deel van zijn politieke werk heeft hij bij leven al geschonken aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en na zijn dood is die collectie nog aangevuld. Het IISG is een vooraanstaand internationaal onderzoeksinstituut op het terrein van arbeidsverhoudingen.

De collectie van Kafak is te vinden via de website iisg.nl door ‘catalogus’ aan te vinken en in het zoekveld ‘Kafak’ in te vullen.

Politieke tekeningen

De Waarheid

De Helling en andere

Het Schoolblad

Affiches

CPN / De Waarheid

Sociale bewegingen

Linoleumsnedes

CPN / De Waarheid

Schetsen en studies

contact