Kafak

Foto: Luutje Niemantsverdriet

Eddy Greidanus

Affiches

Schetsen en studies

Honderd jaar eenzaamheid

Intermediair

Kafak (Eddy Greidanus) maakte grafiek. Hij was grafisch ontwerper, politiek tekenaar, illustrator en kunstenaar met een grote voorliefde voor de linoleumsnede.

Moskou op sterk water

Cultuurgids Zaanstad

Linoleumsnedes

La Grande Parade

The Black Box

Tekeningen

Schetsen en studies

Marlowe's Farewell

Rietveld & Rietveld

Leeuwarder Courant

Nico Niemandsverdriet

Gezondheidszorg

Open Monumentendag

Miscellanea

Quote

De Volkskrant

Teatr Kana

Het Schoolblad

Zelfportretten

Meer over Kafak