De Volkskrant

Van de tekeningen die Kafak eind jaren tachtig voor De Volkskrant maakte zijn de originelen niet te achterhalen. Alleen krantenknipsels zijn daarvan bewaard gebleven.

Veel van de lino's die hij in 1989 voor de rubriek Dag in Dag uit maakte zijn vervolgens in La Grande Parade terechtgekomen

Kafak

contact